Welcome
Waste - Feb 2022
Waste - Jan 2022
Ranking Malaysia UIGMWUR 2021
eBuletin Bil122021
eBuletin Bil1/2021
Operasi RPPS - PPN
RPPS
{"visible_panels":"10","width":"2200","height":"300","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"true","mouse_wheel":"false"}

Program Khidmat Masyarakat & Pemindahan Ilmu serta Program Kampung Angkat FKAAB

Date:
7 NOVEMBER 2020

Place/Venue:
Kampung Orang Asli Kangkar Senangar, Batu Pahat

Participant:
Staf dan Pelajar FKAAB, UTHM

Description:
Program ini merupakan program berbentuk khidmat Masyarakat dan Pemindahan Ilmu di Kampung Angkat FKAAB iaitu Kampung Orang Asli Kangkar Senangar, Batu Pahat. Program telah dilaksanakan pada 7-11-2020 dan disertai oleh sukarelawan dan fasilitator dikalangan staf dan pelajar-pelajar FKAAB seramai 20 orang. Pengisian program meliputi kerja-kerja CSR membaikpulih bumbung Balai Adat oleh staf Kluster Bangunan dan Pembinaan, KTP Pemeriksaan Kualiti Sumber Air dari Perigi Tiub serta Pembuatan Baja Kompos oleh Penyelidik dari MPRC. Program ini telah mendapat sambutan dan kerjasama yang baik dari pelbagai pihak terutamanya ICRC, UTHM, FKAAB dan masyarakat orang Asli di Kampung Orang Asli Kangkar Senangar serta sekiranya.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=ACfvKxspv9Q&feature=youtu.be