Welcome
Waste - Feb 2022
Waste - Jan 2022
Ranking Malaysia UIGMWUR 2021
eBuletin Bil122021
eBuletin Bil1/2021
Operasi RPPS - PPN
RPPS
{"visible_panels":"10","width":"2200","height":"300","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"true","mouse_wheel":"false"}

WEBINAR SESI PERKONGSIAN SEMPENA KEMPEN PENANAMAN POKOK BERKAYU DI UTHM

Date:
28 September 2021 (Selasa) | 2.30am -4.00 pm

Place/ Vanue:
Secara Atas Talian melalui Platform :

Fb Live  : https://www.facebook.com/events/240532758021216/


Participant:
Staf / Pelajar UTHM dan Terbuka


Description:
Siri webinar sempena Kempen Penanaman Pokok Berkayu di UTHM fasa 1 : Kehijaun Kediaman Gaya Lelaki. Melalui kempen ini UTHM telah berkerjasama dengan Jabatan Perhutanan Negeri Johor bagi merialisasikan hasrat kerajaan dalam usaha menggerakkan penghijauan negara melalui Kempen Penanaman 100 Juta Pokok. Program ini dilaksanakan selama lima tahun bermula tahun 2021 hingga 2025 dan diterajui oleh  Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Pemantauan terhadap pelaksanaan kempen bertemakan Penghijauan Malaysia: Pokok Kita, Kehidupan Kita ini dilaksana menggunakan aplikasi Penghijauan Malaysia dan laman web www.100jutapokok.gov.my.