Penyerahan Pelekat Hijau Pejabat Kampus Lestari

Date: 28th July 2020 Place/Venue: Blok E7- Pejabat Penerbit UTHM Participant: Pengarah Pejabat Penerbit UTHM, Pengarah Pejabat Kampus Lestari (PKL), staf Pejabat Penerbit dan PKL....

Aktiviti Pusat Kitar Semula UTHM (RPPS)

Date: 12 Julai 2020 Place/Venue: A20, RPPS UTHM Participant: SCO, UTHM & Sek Rendah Islam AL-Hidayah, Batu Pahat Description: Aktiviti penerimaan bahan kitar semula daripada...