Welcome
Waste - Feb 2022
Waste - Jan 2022
Ranking Malaysia UIGMWUR 2021
eBuletin Bil122021
eBuletin Bil1/2021
Operasi RPPS - PPN
RPPS
{"visible_panels":"10","width":"2200","height":"300","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"true","mouse_wheel":"false"}

Penyerahan Pelekat Hijau Pejabat Kampus Lestari

sco1.1
sco1.2
sco1.3
sco1.4
previous arrow
next arrow

Date:
28th July 2020

Place/Venue:
Blok E7- Pejabat Penerbit UTHM

Participant:

Pengarah Pejabat Penerbit UTHM, Pengarah Pejabat Kampus Lestari (PKL), staf Pejabat Penerbit dan PKL.

Description:

Program Santai penyerahan Pelekat Hijau Pejabat Kampus Lestari kepada Pengarah Pejabat Penerbit. Ia dihadiri oleh semua staf Pejabat Penerbit dan PKL . Pelekat Hijau ini akan diedarkan kepada semua Pusat Tanggungjawab di UTHM dan ianya adalah salah satu inisiatif PKL untuk Kempen Penjimatan Tenaga (elektrik dan air) dan Kempen Amalan 3R  (Reduce, Reuse & Recycle) dalam melestarikan alam sekitar secara berkesan oleh seluruh warga UTHM.