Welcome
Taklimat Pengarah SCO
Jayarawara
Taklimat Green Box 2021
RPPS
Sisa Makanan
Planeteers' Poster
Do you know?
Penggunaan Tenaga
Activity Poster
Campaign Poster
1 Pokok - 1 Alumni
Activity Poster
{"visible_panels":"10","width":"2200","height":"300","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"true","mouse_wheel":"false"}

Penyerahan Pelekat Hijau Pejabat Kampus Lestari

previous arrow
next arrow
Slider

Date:
28th July 2020

Place/Venue:
Blok E7- Pejabat Penerbit UTHM

Participant:

Pengarah Pejabat Penerbit UTHM, Pengarah Pejabat Kampus Lestari (PKL), staf Pejabat Penerbit dan PKL.

Description:

Program Santai penyerahan Pelekat Hijau Pejabat Kampus Lestari kepada Pengarah Pejabat Penerbit. Ia dihadiri oleh semua staf Pejabat Penerbit dan PKL . Pelekat Hijau ini akan diedarkan kepada semua Pusat Tanggungjawab di UTHM dan ianya adalah salah satu inisiatif PKL untuk Kempen Penjimatan Tenaga (elektrik dan air) dan Kempen Amalan 3R  (Reduce, Reuse & Recycle) dalam melestarikan alam sekitar secara berkesan oleh seluruh warga UTHM.