Welcome
Waste - Feb 2022
Waste - Jan 2022
Ranking Malaysia UIGMWUR 2021
eBuletin Bil122021
eBuletin Bil1/2021
Operasi RPPS - PPN
RPPS
{"visible_panels":"10","width":"2200","height":"300","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"true","mouse_wheel":"false"}

LAWATAN PENANDA ARAS KE UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)

Date:
15 Februari 2022 (Selasa) | 10.00 am

Place/ Vanue:
Pejabat Keselamatan Pekerjaan dan Kelestarian Alam Sekitar UTeM

Participant:
Staf  dari Pejabat Kampus Lestari, Pejabat Bendahari, Pejabat Pembangunan & Penyenggaraan dan Pusat Penyelidikan Fakulti.

Description:

15 FEBRUARI 2022 | LAWATAN PENANDA ARAS KE UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)

Pejabat Kampus Lestari (SCO) telah mengadakan lawatan penanda aras ke Pejabat Keselamatan Pekerjaan dan Kelestarian Alam Sekitar UTeM. Lawatan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan input berhubung pelaksanaan pengurusan tenaga dan penarafan Energy Managament Gold Standard 2 Star yang telah dilaksanakan oleh UTeM.
Lawatan telah disertai oleh staf daripada Pejabat Kampus Lestari, Pejabat Bendahari, Pejabat Pembangunan & Penyenggaraan dan Pusat Penyelidikan Fakulti.