Poster Aktiviti Lestari Pelajar

Date:
12 OKTOBER 2020

Place/Venue:
UTHM.

Participant:
Pelajar UTHM

Description:
Poster cadangan aktiviti kelestarian untuk program anjuran pelajar melalui kerjasama bersama Pejabat Hal Ehwal Pelajar (HEP). Aktiviti kelestarian boleh dijadikan program utama atau boleh dimasukkan dalam tentatif program sebagai aktiviti sampingan.