Poster Aktiviti Lestari Pelajar

Date: 12 OKTOBER 2020 Place/Venue: UTHM. Participant: Pelajar UTHM Description: Poster cadangan aktiviti kelestarian untuk program anjuran pelajar melalui kerjasama bersama Pejabat Hal Ehwal Pelajar...

Waste to Landscape

Date: 8th OCTOBER 2020 Place/Venue: SK Seri Rejo Sari, Batu Pahat, Johor Participant: FKAAB ( MPRC, JRC, CIBPS) UTHM & SK Seri Rejo Sari Description:...

Kempen R & R (Report & Reward)

Date: 4 OKTOBER 2020 Place/Venue: UTHM. Participant: Ts. Dr. Sabariah binti Musa & Sumitha Description: Kempen R & R (Report & Reward) merupakan kempen kesedaran...

Penyerahan Inkind dari Swidweb Solutions

Date: 30 SEPTEMBER 2020 Place/Venue: UTHM. Participant: Prof. Madya Ir. Dr. Noor Yasmin binti Zainun (Swidweb Solutions) Description: Penyerahan Inkind dari Swidweb Solutions kepada Jamilus...